functionerings– en beoordelingsgesprekken

In veel organisaties zijn functionerings– en beoordelingsgesprekken onderdeel van het personeelsbeleid. Bij functioneringsgesprekken is er sprake van een 2-richtingsverkeer tussen leidinggevende en medewerker. Bij beoordelingsgesprekken wordt een medewerker door zijn leidinggevende beoordeeld op zijn functioneren. Door zich tijdens het proces van de gesprekken op de persoon te richten, kunnen leidinggevenden het beste uit hun medewerkers halen; het is een manier te tonen dat de leidinggevende oprecht geïnteresseerd is in de ambities, behoeften en verwachtingen van de medewerkers. Leidinggevenden die persoonsgerichte functioneringsgesprekken voeren, kunnen de sterke punten van hun medewerkers benutten en hen helpen het beste uit zichzelf te halen. De interactie tussen leidinggevende en medewerker bepaalt of een functioneringsgesprek wel of niet succesvol is.


Voor wie?

Veel leidinggevenden zien op tegen functioneringsgesprekken. Maar als deze op correcte en vooral zinvolle manier uitgevoerd worden, zijn functioneringsgesprekken een uitgelezen kans om zowel uzelf, uw medewerkers, als uw organisatie vooruit te helpen. Omdat de training modulair is samengesteld, zijn er zowel modules voor leidinggevenden, die  functioneringsgesprekken voeren, als wel voor medewerkers.


Resultaat

Deze training helpt u en ook uw medewerkers zich voor te bereiden op succesvolle functioneringsgesprekken. Er worden veel nuttige tips gegeven en heel veel geoefend om het proces goed te laten verlopen. U weet hoe u een functioneringsgesprek cq beoordelingsgesprek moet voorbereiden en tot stand brengen. U krijgt handvatten voor het effectief geven en ontvangen van commentaar. U leert waar u op moet letten wanneer u een dergelijk gesprek voert en welke valkuilen er zijn. Uiteindelijk komt het hierop neer: wilt u succesvolle functioneringsgesprekken voeren? Als u de persoonsgerichte aanpak hanteert, kunnen functioneringsgesprekken iets zijn waar u en uw medewerkers zelfs naar uitkijken!


De training

De training start met een inleiding, waarin u inzicht krijgt in de doelstelling van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. U leert zich voor te bereiden op het gesprek. U oefent met basisvaardigheden zoals waarnemen, commentaar geven en ontvangen, luisteren, doorvragen, samenvatten en omgaan met emoties. Er wordt aandacht besteed aan lastige situaties tijdens  deze gesprekken. Tijdens de training voert u diverse functioneringsgesprekken. Afhankelijk van uw wens wordt deze gesprekken op video opgenomen en nabesproken.


Tijdsduur

Deze training is geheel op maat en wens van de organisatie en slechts in de bedrijfsinterne variant beschikbaar. Het aantal dagdelen is afhankelijk van de afgesproken modules.

Aantal deelnemers: maximaal 12