Welkom bij Adviesbureau T & C, Adviesbureau voor Training en Coaching, een eenmansbedrijf onder leiding van drs. Brigitte G.M. Overmaat.

Ik zal mij kort aan u voorstellen: ik heb na de HBO personeelswerk, psychologie gestudeerd, richting arbeid en organisatie  en heb zeer ruime ervaring in het begeleiden van groepen en het leiden van diverse trainingen. Mijn persoonlijke, enthousiaste wijze in het begeleiden van groepen is mijn sterke kant, waardoor ik de deelnemers steeds weet te stimuleren en te motiveren. N.V. Peale schreef: “Enthousiasme heeft iets magisch. Het betekent het verschil tussen middelmatigheid en succes”.  Daarnaast bekwaam ook ik mij steeds verder in het geven van trainingen door zelf trainingen en workshops te volgen, zodat ook mijn ontwikkeling niet stilstaat en ik steeds up to date blijf.

Uitgangspunt bij de training is de deelnemer. Van de deelnemer wordt een grote mate van initiatief verwacht. Of er nu gewerkt moet worden aan het zelfvertrouwen, aan omgaan met stress, burn-out of andere diepere gevoelens ik weet hier raad mee. Terwijl bij conflicthantering, onderhandelen of presenteren juist de persoonlijke stijl van de deelnemer vooropstaat en gestalte probeert te krijgen. Uiteindelijk is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn/haar handelen en de leerresultaten.

De trainingen zijn uitermate praktisch van opzet. Dit betekent dat er een zekere mate van theoretische onderbouwing is, maar vooral het doen centraal staat. De deelnemer krijgt daarmee vele handvatten, die hij of zij direct in de praktijk kan toepassen. Vragen van deelnemers worden direct in praktische leeropdrachten omgezet. Deelnemers gaan direct aan de slag met voorbeelden uit hun eigen praktijk. Door deelnemers te confronteren met de effecten van hun eigen gedrag en hen vervolgens te laten oefenen met alternatieven ontwikkelen zij nieuw gedrag dat bij hen past. Gedragsverandering door “lerend doen” blijft veel beter hangen dan wanneer voorgeschreven tips en kunstjes worden aangeleerd. Het geleerde moet iets van hun eigen persoonlijkheid worden.

Om het geleerde in de praktijk te brengen is het van belang dat de deelnemers het geleerde oefenen. Hiervoor geef ik huiswerkopdrachten en vraag ik de bij de training behorende literatuur door te nemen. Ook oefenen de deelnemers het geleerde in hun eigen werksituatie. De ervaringen die hiermee worden opgedaan, gebruik ik in de volgende trainingsdag.

Hierbij presenteer ik u graag het aanbod aan trainingen, die ik momenteel verzorg. Het is mogelijk deze trainingen aan te passen aan uw specifieke wensen en situatie van uw organisatie. Ook is het mogelijk een training, speciaal voor uw organisatie te ontwikkelen.

Mijn aanbod bestaat niet alleen uit trainingen, maar ook individuele en groepscoaching. Individuele coaching kan bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken, één-op-één training en gerichte advisering. Er kunnen vele redenen zijn om te kiezen voor individuele coaching: specifieke persoonlijke omstandigheden of wensen kunnen een rol spelen óf als vervolg op een reeds gevolgde training. Veelal zal aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan gewerkt worden. Groepscoaching speelt een grote rol bij teams, die hecht samenwerken of een project samen tot een goed einde moeten brengen. Een langer traject van teambuilding, met alle facetten en problemen op de werkvloer en op welke wijze er mee om te gaan, komen dan aan de orde in gesprekken met het volledige team.

Ik hoop dat mijn aanbod aansluit bij uw wensen en ik in de toekomst iets voor u kan betekenen.

drs. Brigitte Overmaat

Adviesbureau T & C