Coaching

Naast trainingen biedt adviesbureau T & C ook individuele coaching. Persoonlijk maatwerk, toegesneden op specifieke vragen en problemen van één van uw medewerkers. Individuele coaching kan bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken, één-op-één training en gerichte advisering. Er kunnen vele redenen zijn om te kiezen voor individuele coaching, denk daarbij aan de wet Poortwachter, reïntegratie, burn-out, omgaan met stress, communicatieproblemen, begeleiding aan leidinggevenden, verder ontwikkelen van de mogelijkheden van uw medewerker etc.


Voor welke medewerker?

Er bestaat een vraagstelling, wens of probleem aangaande het functioneren in de werksituatie. Voorbeelden van vragen die aan bod kunnen komen: is de medewerker in de ziektewet en is persoonlijke begeleiding voor terugkeer naar de eigen functie gewenst?,  wil de medewerker effectiever werken aan de taken?,  carrièreadvisering, wil de medewerker zich in korte tijd goed voorbereiden op een presentatie?,  is een begeleider bij werkgerelateerde stress en burnout een uitkomst?, is outplacement een optie?,  is de medewerker door lichamelijke oorzaken niet meer in staat de huidige functie uit te oefenen en wilt u reïntegratie binnen of buiten uw eigen organisatie?, spelen communicatieproblemen een rol bij het functioneren?


Resultaat

Het belangrijkste doel van coaching is het procesmatig en taakgericht oplossen van wensen cq problemen van individuele medewerkers. Het resultaat is het ontwikkelen van basisvaardigheden, het corrigeren van het probleem en het verbeteren van prestaties, afhankelijk van de specifieke situatie

De werkwijze

De coaching vindt plaats door middel van gesprekken, die, inclusief voorbereiding en verslaglegging ongeveer 1,5 uur duren. Door middel van het toepassen van diverse methodes en persoonlijk advies mijnerzijds zal het probleem van de gecoachte medewerker verhelderd en aangepakt worden. Bij de gecoachte zal een bewustwordingsproces in gang gezet worden. Coaching gaat met name over openheid, heldere feedback en vooral om zelfinzicht. Het geven van feedback over het gedrag en de effecten van dat gedrag is essentieel voor correctie en positieve stimulans.
De medewerker zal als het ware een spiegel voorgehouden worden over zijn/haar gedrag. De gecoachte medewerker is daardoor in staat om gemotiveerd zijn/haar gedrag te veranderen. Tijdens de gesprekken zal er gebruik gemaakt worden van de volgende technieken: Enneagram, kernkwadranten, RET, visualisatie, rollenspellen, schriftelijk materiaal uit de trainingen en persoonlijke adviezen.Tijdsduur en plaats van de coaching

Het aantal gesprekken is afhankelijk van de probleemdefinitie en doelstelling van de coaching, over het algemeen zijn 5 tot 8 gesprekken voldoende.
De coachingsgesprekken zullen plaatsvinden aan de Zuiderlaan 3 te Aalten.
De coaching kan ook on-the-job gegeven worden, het tarief zal dan verhoogd worden met de kosten voor het reizen.