Persoonlijke weerbaarheid

Wat is assertiviteit?

Assertiviteit is een vorm van gedrag. Uitgangspunt daarbij is respect voor uw eigen gevoelens en wensen en voor die van anderen. U streeft ernaar om tot een voor beiden bevredigende oplossing te komen. Zeggen wat u denkt en voelt zonder de ander te kwetsen.


Waarom zou u assertief zijn?

Assertiviteit helpt bij het opbouwen, handhaven of verbeteren van een gevoel voor eigenwaarde. Iedere keer dat u assertief bent, zorgt u ervoor dat u zich beter kunt voelen over uzelf, zonder een ander onnodig te kwetsen. Assertiviteit helpt u om effectiever op te treden in moeilijke situaties. Door assertief te zijn doet u iets met de situatie in plaats van dat de situatie u beheerst. Wat moeilijke situaties zijn, is voor iedereen verschillend. Het is goed dat u weet welke situaties voor u valkuilen zijn.Daarnaast helpt assertief zijn om minder gespannen te zijn. Elke keer wanneer u niet assertief bent, draait u als het ware uw eigen spanningsthermometer een graadje hoger. Op het eind van de  dag bent u doodop, niet van het werk maar van de spanning. Assertiviteit is dus een belangrijk wapen tegen stress.


Voor wie?

U merkt dat u situaties die u als moeilijk ervaart liever uit de weg gaat. U vindt het soms lastig om uw eigen prioriteiten te stellen en mist de vaardigheid om verzoeken of opdrachten te weigeren. U vindt het lastig om uw mening in vergaderingen te geven en aan die mening vast te houden. U hebt moeite met kritiek geven, omdat u anderen niet wilt kwetsen. U ontloopt kritiek omdat u niet gekwetst wilt worden.
U wilt duidelijker en daadkrachtiger overkomen. Omdat het in deze training  vooral gaat om vaardigheden oefenen is deze training voor iedereen geschikt.Resultaat

U leert assertief te worden, dat wil zeggen: u kunt voor uzelf opkomen en treedt zelfbewuster op met respect voor de ander. U leert, hoe u duidelijk aan kunt geven, wat u wilt en wat u bedoelt. Problemen en conflicten gaat u niet meer uit de weg. U neemt eerder initiatieven en bent actiever betrokken bij de besluitvorming.


De training

De training is uitermate praktisch. Het doel is uw assertieve vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen in allerlei situaties. U leert ‘nee’ te zeggen wanneer dat gewenst is, een standpunt in te nemen, grenzen te stellen en uw grenzen te verleggen. Op deze wijze kunt u rustiger luisteren en adequater reageren, zonder de ander nodeloos te kwetsen. Op basis van  theorie wordt er geoefend en gereflecteerd op uw eigen handelen. Dit doen we door middel van discussie, rollenspelen en oefeningen.
Er wordt rekening gehouden met de individuele wensen van de deelnemers.
De training
bestaat uit 4 avonden, waarna het mogelijk is individueel gecoacht te  worden.


Tijdsduur en lesgeld

De training duurt 4 avonden van 19.30 uur tot 22.00 uur. De kosten bedragen
 €190,00 incl. lesmateriaal en BTW.